Avtalsleverantörer

 

Värmeks ramavtal för produkter och tjänster samt medlemsförmåner

 

Ramavtal upphandlade enligt Lagen om Upphandling inom Försörjningssektorn.

Bränslen för energiproduktion är undantaget från LUF (1 kap §21)

 

Avtalsleverantörer     

uppdaterad: 2016-02-24

     

Ansvarig: Christer Sjödell

 

Kabelskyddsrör

Dahl Sverige AB, Michael Sköldeborg 0520-47 35 71

Ahlsell Sverige ABPer Hammarlund, 0709-28 28 60

 

Fjärrvärmerör, fjärrkylrör, markeringsband, markeringsnät

Powerpipe, Gunnar Landström 031-57 78 32.

Logstor, Peter Björk 019-20 81 64

Isoplus, Anders Persson 072 502 92 50

 

 

Kulvertlarm, övervakning av distributionsnät

Pipeguard, Håkan Klarin 090-349 33 10

Wideco, Robert Andersson, 0705 17 87 10

 

Materialprovning, röntgen, panninspektioner mm.

Dekra Industrial, Stefan Törngren 010-455 11 37

Force Technology, Joakim Lindahl 021-490 32 27

 

Pumpar

Grundfos, Thomas Eriksson,073 415 43 71

 

Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last

Ahlsell Sverige ABPer Hammarlund 0709 28 28 60

Swedol, Lotta Rylander,  070-361 14 73

Tools Sverige ABCarl Wisell, 070 250 77 75

 

Stålrör, koppar-, rostfria rör och böjar

Ahlsell Sverige ABPer Hammarlund, 0709 28 28 60

 

Dricksvattendistribution och tillhörande detaljer

AhlsellPer Hammarlund 0709 28 28 60

 

Termograferingstjänster med tillhörande produkter

Sweco, Johan Wisth 070-615 13 90

Arne Jensen AB, Paavo Persaud 070-645 34 59

Sky Movies, Michael Lyckholm 070-606 00 77

 

Konsulter- Teknik och miljö

COWILena Wiklander, 010-850 24 43

FVBAnna Larsson, 021-81 80 42

ProjektengagemangMichaela Reali, 070- 640 65 07

Pöyry, Björn Svala, 070-200 58 89

RamböllAnette Jansson, 010-615 54 64

RejlersThomas Wahlberg, 070-597 54 03

Sweco, Göran Gustavsson, 031-62 90 19

WSPKarin Bäcker, 010-722 74 32

ÅFKatja Lindblom, 010-505 10 09

 

 

Ansvarig: Lars-Eric Larsson

 

Frekvensomriktare

ABB AB,   Fredrik Tapper, +46 8 658 80 47                                                    

EmotronIrené Josefsson, +46 42 16 99 82                                                 

Rexel AB,   Chris Marquardt, +46 520 48 91 82                                                                                                            

 

Mätarrevisionen, provning och kontroll

Hydrostandard Nordic AB, Magnus Eriksson 070 632 87 85

One Nordic AB,  Ola Hedberg, 070 335 17 17   

Relacom AB,      Mats Giss, 070 591 07 91

Tekniska Verken Driftrum AB     Fredrik Passot, 013 20 81 96

Vattenfall Services Nordic AB    Lars Fridesjö, 070 666 71 49

Vodak Mätarkontroll AB         Patrik Ljungström, 070 717  71 70                     

 

Mätsystem för överförd el kategori 2-5 samt tillhörande produkter och tjänsterå

Infometric, Mikael Swalen  070 420 56 98

CEWE instrument, Hans Gustavsson  070 317 75 36

ELVACO, Christopher Vonasek 070 348 27 19

Landis+Gyr, Gunnar Hedbris, 070-5906857   

 

Mättransformatorer samt därtill hörande produkter och tjänster

Destin ABÅke Erdestål, 070-559 18 43

Megacon AB, Peter Stockhaus, +46 70 590 22 20

 

Överordnade mätvärdeshanteringssystem med tillhörande produkter och tjänster, s.k. MDM-system.

Cewe Instrumet ABMichael Kleimart 0708 190 245

Embriq AS, Jens Haug 091361495

Kamstrup AB, Mattias Bornerberg 090 71 57 90

KTC Control AB,  Per Magnusson 046(0)31 – 734 19 11

Landis + Gyr AB: Gunnar Hedbris, 070-5906857   

Metrima AB: Emil Iggland 013-36 46 00

One Nordic AB: Ola Hedberg 070 335 17 17                 

Rejlers Energitjänster ABRobert Lidgren 0141-22 48 60                   

Vattenfall Services NordicRoger Ohlsson 010-473 09 39

 

Fjärrvärme-/Fjärrkylacentraler

Alfa Laval, Kristoffer Freeman 031-89 01 41 

Danfoss, Kjell Andersson 070-878 09 68                  

Högfors GST, Urban Gustafsson 063-660 44 41                          

KE-Therm, Krister Eriksson 070-562 24 40

Logstor, Peter Jorsal +45 9966 1000

MetroTherm, Bernt Wiede 070-694 09 71           

Armatec ABKristoffer Freeman 031-89 01 41 

Högfors GSTAnders Josefsson  063-660 44 42

            

Styr- och reglerutrustning

Ngenic AB, Björn Berg 070 570 70 17

KTC Control AB, Per Magnusson 031 734 19 11 

 

Energimätare

Ambiductor AB, Karl-Johan Hultman 070 426 76 76

Elvaco AB, Michael Allard 070 315 55 75?

Itron, Rickard Ågren 070 375 85 50

Kamstrup AB Mattias Bornerberg 090 71 57 90             

TLS, Jonas Ljungdahl 08 400 208 45

 

 

Avstängningsventiler

Armatec ABKristoffer Freeman 031-89 01 41 

Industriarmatur AB, Andreas Blide +46 735 19 10 16 

Kompotek ABPatrick Kjellman 070 340 38 65 

Ventim AB, Carina Ekman +46 8 685 4502

Vexve, Vesa Ylitalo +358 40 506 6750                    

                     

Vattenmätare

Ambiductor ABKarl-Johan Hultman +46 8 409 046 61

Armatec AB, Kristoffer Freeman +46 31 89 01 41

B Meters ABHenrik Qvarfort +46 766 277 568

Diehl Metering APS, Elisabeth Wiklund + 46 8 800 400 

Vodak Mätarkontroll ABPeter Jansson +46 572 302 23

ItronRickard Ågren 070 375 85 50                                                                Kamstrup,Mattias Bornerberg 090 71 57 90                       

                   

 

Försäkringstjänster

Conexio, Andreas Albihn 070-849 53 60                        

Elmätare

Landis+Gyr, Johan Hellström 070-388 98 00                 

Kamstrup, Filipe Vascocelos 08-522 265 13

HMP Support AB, Anders Hjort  070-491 67 53

Infometric AB, Mikael Swalén 070 420 56 98

 

Luft- och Partikelavskiljare

Armatec AB Kristoffer Freeman 031-89 01 41 

Högfors GSTerm ABAnders Josefsson 063-660 44 42

 

Ansvarig: Maria Wadsborn

 

Avfuktare

Airwatergreen, Jonas Wamstad   0708 67 11 38

 

Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen

Ahma Group, Helena Puro, +358 (0)44-256 3322

ALcontrolAB,  Fredrik Holmberg, +46 (0)73 633 83 61

ALSglobal, Kent Utterstrom, +46 (0)70 555 96 65 

Eurofins, Patrik Malmqvist, +46 (0)70 256 16 07

Ilema Miljöanalys AB, Stefan Wiklund, +46 (0)702 25 97 34

 

Revisions- och underhållstjänster för värmepannor med kringutrustning

Calderys Nordic, Conny Nilsson 070-635 52 90

Empower, Peter Sundberg 070-483 6757

Imtech, David Bindgård 010-475 20 99

Industrimiljö Väst, Per Lindgren 070-666 06 54

ME Maskin, Pelle Widholm 070-604 99 11

Rejlers, Thomas Wahlberg 070-597 54 03

Sweco Energiguide, Göran Gustafsson 072- 503 90 19

 

Eldningsolja

Preem, Claes Hågard, 010-450 11 92

 

Smörjolja, smörjfetter, kemiska produkter

OK-Q8 AB,  Anton Gahnsby 070-168 19 44

Lantmännen Maskin AB, Roger Notting 010-5568342
Preem AB, Anders Nilsson 010-4501859
Cargo Oil AB, John Rosén 031-443311
Motorex Nordic AB, Thomas Grymark 0722-21 26 81
Lahega Kemi AB, Mattias Hess 070-815 30 46
Swea Energi AB, Tommy Söderberg 0523-665575
 

Flygaska

NOAH, Kristian Peders +47 982 136 31

Miljøteknikk Terrateam, Jens Rønning +47 974 644 20

Ragn-Sells, Joakim Landström 08-527 731 35

 

Kalk

Nordkalk, Solveig Jakobsson, 010- 476 25 51

Faxe Kalk, Jacques Grönlund +358 505 160 069

 

Urea

Brenntag Nordic AB, Lesley Wendelrup 040 28 43 79

Yara AB, Mikael Edsäter 070 567 1962

 

Kemiska produkter för fjärrvärmeproduktion och

vattenbehandling samt utrustning för vattenbehandling.

(Produktgrupper som ingår är bl.a. ammoniak, lut, saltsyra)

Solenis, Thomas Najvik 070-523 64 61

Waren International, Anders Larsson 0910-21 19 00

Brenntag Nordic, Lesley Wendelrup 040-28 73 59

Wibax, Oskar Hermansson  0911 250 278

YaraMikael Edsäter 070 567 1962

 

Sand

Rådasand AB, Emma Beck, 010 456 8902

 

Kalibrerings-, svets- och interteringsgaser

Skandinaviska gasprodukter,  Maria Chruzander +46 8 798 00 51